Jobba över landgränserna
I Tornedalen inleddes 1997 ett Interreg-finansierat arbetsmarknadsprojekt som 2003 fick status av ett Europeiskt Crossborder-samarbete ingående i nätverket EURES. Den huvudsakliga avsikten med projektet är att främja rörlighet över landgränsen i alla dess former samt att identifiera gränshinder som kan ha en negativ inverkan på rörligheten. Skillnader i länders tolkning av lagar och förordningar utgör grunden för behovet av utökat myndighetssamarbete enligt organisationen Crossborder Tornedalen.
Lars Kero är koordinator för projektet Crossborder Tornedalen som drivs i samarbete med Finland.
- Runt om i Europa finns det 22 Crossborder som vardera består av ett antal organisationer från två eller tre länder som samarbetar, berättar Lars. Arbetsförmedlingen, LO Norrbotten, Företagarna i Norrbotten samt motsvarigheterna till dessa i Finland utgör kärnan i partnerskapet Crossborder Tornedalen.

Finansieringen kommer till 95 % från Kommissionen via EURESco i Bryssel och deras riktlinjer är att öka rörligheten av arbetskraft och företagsamhet över hela Europa. Förkortningen EURES står för European Employment Services och är den internationella delen av Arbetsförmedlingen, i vilken alla länder som utgör EU:s medlemsländer ingår i ett nätverk. Crossborder Tornedalen partnerskap sluter treåriga avtal med EURESco och upprättar sedan en handlingsplan och budgetplan som EURESco ska godkänna.
- Ibland krävs betydande insatser i samband med att en stor arbetsplats etablerar sig eller verkar tillfälligt inom området, berättar Lars. Då har vi också nytta av EURES-nätverket för att till exempel få tag på arbetskraft.

Till Crossborder Tornedalen kan man vända sig om man söker jobb, eller kanske är egen företagare som vill få råd om att göra något med sin idé i ett annat land.
- Största delen av vårt arbete går ut på att hjälpa företag och arbetssökande med information om olika länders regler och villkor inför ett eventuellt samarbete eller flytt, konstaterar Lars. Vi ska också kunna identifiera eventuella hinder och se till att de blir framförda till instanser som kan göra något åt dem, som till exempel Nordiska rådet och regionala politiker som vi har samarbete med.

Styrkorna i projektet är det stora nätverket och det fina samarbetet mellan de ingående organisationerna. Just nu är viljan att förbättra och etablera kontakter med Nordnorge speciellt stor och redan nu har Företagarna i Norrbotten, Länsipohjan Yrittäjät i Finland samt Bedriftsförbundet i Norge ett bra samarbete sinsemellan.
- Vi har också fått ett betydligt bättre samarbete mellan arbetsförmedlingarna i Tornedalen, både finska och svenska, konstaterar Lars nöjt.

Crossborder Tornedalen

Bransch:
Organisation

Telefon: 010-4865602
Fax: 0922-4865602


Email:
lars.kero@arbetsformedlingen.se

Hemsida:
www.crossbordertornedalen.net

Adress:
Crossborder Tornedalen
Storgatan 78
95331 Haparanda

| 13 SENASTE FÖRETAGEN